YÜZ OKUMA SANATI (İLM-İ SİMA)  

– Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.
— Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.
— Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.
— Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.
— Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.
— Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.
— Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.


— Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.
— Saçı az olan lütufkâr, anlayışlı ve nazik olur.
— Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.
— Başının tepesi yassı olan keder çekmez.
— Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.
— Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.
— Alnı dar olanın, İçi de dar, sıkıntılı olur.
— Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.
— Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.
— Alnı normal olanı emin bil.
yuz-okuma-sanati2-www-biryazi-com
— Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.
— Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.
— Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.
— Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.
— Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur.
— Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir.
— Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur.
— Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir.
— ince kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir.
— Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur.
— Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.
— Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar.
— Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.
— Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.
— Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.
— Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur.
— Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz.

yuz-okuma-sanati-www-biryazi-com
— Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.
— Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir.
— Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.
— ince yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur.
— Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar.
— Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur.
— Yuvarlak yüzlüler, ay’dan daha nurlu olur.
— Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır.
— Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.
— Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.
— Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur.
— Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.
— Burun ucu top olan, neşeli olur.
— Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.
— Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur.
— Burun kanatları dar olan kişide küsme ve inat çok olur.
— Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.
— Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır.
— Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur.
— Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.
— Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.
— ince sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.
— Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.
— Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.
— Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.
— Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.
— Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.
— ince ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.
— Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.
— iri dişliler, çok defa yaman işler yapar.
— Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.
— Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.
— Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.
— Enli çenenin sahibi kaba olur.
— Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.
— Uzun sakallı kişi hünersiz olur.
— Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.
— Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir.
— Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.
— Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.
— Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur.
— Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.
— Boynu ince olan cahil olur.
— Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur.
— Boynu kısa olanın hilesi çok olur.
— Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.
— Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.
yuz-okuma-sanati3-www-biryazi-com
..Erzurumlu İbrahim hakkı hazretlerinin ”’marifet name”’ adlı eserinden alınmıştır..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir